Μυρσίνη Κλεάνθους- Παπαδημητρίου – ΓΙΑ ΤΟΝ FREINET

Για τη Νέα Αγωγή (1952) της Μυρσίνης Κλεάνθους- Παπαδημητρίου
Το τρίτομο έργο της Μυρσίνης Κλεάνθους- Παπαδημητρίου θα μπορούσε να επέχει και θέση Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Είναι το μοναδικό σύγγραμμα με εκτεταμένη αναφορά στον Celestin Freinet και το μοναδικό στις τόσες ιστορίες της εκπαίδευσης που μνημονεύει την παιδαγωγική του. Πολύ πρόσφατες εκδόσεις δεν τον μνημονεύουν καθόλου. Για την πρόσληψη του Freinet έχουμε ένα μεγάλο κείμενο στο υπό έκδοση βιβλίο της ομάδας μας Θεσμική και Κριτική Παιδαγωγική (2017, Εκδόσεις των Συναδέλφων) και μπορούμε να ανατρέξουμε εκεί. Στο έργο της Μυρσίνης Κλεάνθους- Παπαδημητρίου έχουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ελληνικό μεσοπόλεμο – τις τεχνικές του τυπογραφείου και της αλληλογραφίας και τον δάσκαλο Τζάνο Τσαγκιά – αλλά και τη μαρτυρία της ότι βλέπει, μόλις κυκλοφορεί στην Γαλλία, την ταινία του Ζαν – Πολ Σανουά, Το σκασιαρχείο (1949).Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Μπιλίδη για τον κόπο του να έχουμε ψηφιακά το απόσπασμα αυτό! [Μπ.Μπ.]