Σοφία Λάχλου, Σχολική Εφημερίδα. Ένα Σχέδιο Εργασίας

Σχολική Εφημερίδα.

Ένα Σχέδιο Εργασίας (πρότζεκτ) για την ελεύθερη έκφραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία

Σοφία Λάχλου

Εκπαιδευτικός ΠΕ05

 http://users.sch.gr/solahlou

 

«Η Σχολική Εφημερίδα θέλει να αντικατοπτρίσει την παιδική έκφραση, τα ενδιαφέροντα, τα ερωτήματα, τις αναζητήσεις, τη δουλειά του παιδιού. Είναι  ο χώρος του αληθινού παιδικού και νεανικού λόγου» (Bachy, 2002, 12 – δική μας μτφρ).

 

Η σχολική εφημερίδα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα Σχεδίου Εργασίας δηλαδή μιας σχολικής δράσης που ακολουθεί τις αρχές της παιδαγωγικής του πρότζεκτ. Η έκδοση του σχολικού εντύπου δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία ούτε πρόκειται βέβαια για μια απλή συνάθροιση ύλης αλλά πρόκειται για μια διαδικασία με μέθοδο, στάδια και τεχνικές. Εδώ θα μελετήσουμε το παράδειγμα του σχολικού εντύπου «Μαθητές εν δράσει».

Η έκδοση και η σχολική τάξη

Η σχολική εφημερίδα « Μαθητές εν δράσει » εκδίδεται από την ΣΤ΄ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας. Το 1ο της τεύχος εκδόθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2013 και αγκαλιάστηκε από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές όλων των τάξεων, δασκάλους και γονείς. Τα 100 αντίτυπα της έκδοσης εξαντλήθηκαν αμέσως. Η εφημερίδα εκδίδεται σε έντυπη μορφή και αναρτάται στον ιστότοπο του σχολείου στη δ/νση http://blogs.sch.gr/2dimpaian/μαθητές/

Τα δύο τμήματα της τάξης (συνολικά 48 μαθητές) διακρίνονται από ενέργεια, φαντασία, δημιουργικότητα αλλά και συνοχή. Τα ενδιαφέροντά τους είναι ποικίλα και δείχνουν να ενδιαφέρονται για το καινούριο και το διαφορετικό.   

Για την υλοποίηση της δράσης συνεργάζονται 5 συνολικά εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων), οι οποίοι εμψυχώνουν, ενθαρρύνουν, συμβουλεύουν και δίνουν ζωντανό παράδειγμα συνεργασίας και όρεξης για δημιουργική εργασία.

Στην περίπτωση της σχολικής εφημερίδας «Μαθητές εν δράσει» της ΣΤ τάξης, η μεθοδολογική προσέγγιση, οι στόχοι, τα στάδια και οι τεχνικές υλοποίησης  έχουν ως εξής:

Μεθοδολογική προσέγγιση

Διαφοροποιημένη παιδαγωγική (αποφυγή της σχολικής ρουτίνας και του μεθοδολογικού μονολιθισμού, βλ. Przesmycki, 1991, αξιοποίηση των διαφορετικών κλίσεων και ικανοτήτων των μαθητών, άρση του σχολικού αποκλεισμού και παροχή ίσων ευκαιριών ανάπτυξης στους μαθητές, βλ. Kahn, 2010)

Βιωματική μάθηση (ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω εμπειριών και βιωμάτων βλ. Huber, 2005, φυσική μέθοδος μάθησης, βλ. παιδαγωγική Φρενέ στο Leremyetal., 2002)

Διαθεματική προσέγγιση της μάθησης (σύνδεση και μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (βλ. Ματσαγγούρας, 2002, Χρυσαφίδης, 1994)

Μέθοδος πρότζεκτ

Με τη μέθοδο πρότζεκτ (βλ. Perrenoud, 2010) ακολουθούμε μεθοδολογικές αρχές όπως:

o   ανάπτυξη δράσεων που δίνουν νόημα στις σχολικές γνώσεις και τη μάθηση

o   αξιοποίηση από τους μαθητές των υπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων και οικοδόμηση νέων

o   ανακάλυψη νέων οριζόντων και ανάπτυξη του κινήτρου μάθησης

o   άσκηση στην αντιμετώπιση εμποδίων και στην εύρεση λύσεων

o   ενθάρρυνση της αυτονόμησης της μάθησης

o   ανάπτυξη θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς με ανάληψη ρόλων και καθηκόντων και με έμφαση στη συνεργασία και τη δημοκρατία

 

Στόχοι – δεξιότητες

Η έκδοση της σχολικής εφημερίδας αποβλέπει στην απόκτηση γνώσεων αλλά κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση στάσεων των μαθητών σχετικά με τα παρακάτω:

o   Εκπαίδευση στα ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία (γνώσεις σχετικά με τον τύπο στις διάφορες μορφές του, δεξιότητες σχετικά με τη σύνταξη, την έκδοση και την προώθηση του εντύπου, κριτική στάση απέναντι στα μέσα επικοινωνίας και πληροφορίας, βλ. Bachy et al. 2002)

o   Γνωστική ανάπτυξη σε επιμέρους θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (κοινωνία, περιβάλλον, πολιτισμός, ξένες γλώσσες – κουλτούρες, τέχνη, αθλητισμός…)

o   Γλωσσική και κοινωνιο-γλωσσική ανάπτυξη (παραγωγή γραπτού λόγου σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις)

o   Κοινωνική ανάπτυξη και πολιτειότητα (δημοκρατικός διάλογος, ενεργή στάση και συλλογικές δράσεις στο σχολικό χώρο αλλά και στην τοπική κοινότητα και κοινωνία, βλ. Χ. Μπαλτάς, 2011)

o   Διαπολιτισμική συνείδηση (συνάντηση με άλλες πολιτισμικές ομάδες μέσω της σχολικής αλληλογραφίας, διαπολιτισμική ικανότητα,AbdallahPretceille, M., 2004 )

o   Τεχνολογικός αλφαβητισμός (χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη σύνταξη των άρθρων, τη στοιχειοθέτηση – μορφοποίηση της έντυπης μορφής του εντύπου, την εκτύπωση του και στη συνέχεια την ψηφιοποίηση του, βλ. Mangenot & Louveau, 2006)

o   Θετική στάση ως προς τη διερεύνηση της γνώσης και την αυτονόμηση στη μάθηση.

Στάδια υλοποίησης της δράσης

Στάδια ευαισθητοποίησης και συνεργασίας για τη δημιουργία του 1ου τεύχους

1η συνάντηση

Ευαισθητοποίηση, διερεύνηση και ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών

Σε αυτή την 1η συνάντηση με τους μαθητές δείχνουμε στην τάξη ένα –δυο παραδείγματα σχολικής εφημερίδας και τους ρωτάμε αν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Φροντίζουμε να τους κινήσουμε το ενδιαφέρον και εξερευνούμε ένα πλούσιο υλικό από σχολικά έντυπα που έχουμε στα χέρια μας (π.χ. «Οι φιλίες των παιδιών», «Μαθητοφρένεια», «MaFrancophonie») και άλλα που δείχνουμε με παρουσίαση διακρίνοντας τη ζωντάνια της 1ης σελίδας, τα πλούσια θέματα που παρουσιάζονται στο εσωτερικό τους και την ποικιλία στις στήλες.

Με την προϋπόθεση, λοιπόν, ότι διακρίνουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μαθητών και την επιθυμία τους να εκδώσουν με την τάξη τους σχολική εφημερίδα τους ζητάμε να σκεφτούν ποιο όνομα θα ήθελαν να της δώσουν, ποιες στήλες θα ήθελαν να περιλαμβάνει, τι θέματα θα ήθελαν αρχικά να δημοσιεύσουν. Έτσι, με καταιγισμό ιδεών, συγκεντρώνουμε τις ενδιαφέρουσες ιδέες των μαθητών και τις εμπλουτίζουμε με τις δικές μας γνώσεις και απόψεις. Λέμε ότι για αυτά τα θέματα θα ψηφίσουμε στην επόμενή μας συνάντηση και συζητάμε λίγο για τις ωραίες στιγμές της εφημερίδας (πλεονεκτήματα), όπως για τη συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, την προβολή των ομαδικών δράσεων, κλπ.

Στο σημείο αυτό εξηγούμε στους μαθητές ότι θα είμαστε στο πλάι τους και θα τους βοηθήσουμε κάθε φορά που θα μας χρειαστούν και σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου τους, ότι οι δασκάλες θα είναι κοντά τους για όποια βοήθεια γλωσσική ή τεχνική χρειαστούν, το ίδιο και όλες οι δασκάλες των ξένων γλωσσών και η δασκάλα της πληροφορικής. Έτσι, διώχνουμε κάθε φόβο τους ή δισταγμό για την υλοποίηση του έργου τους.

Η συνάντηση τελειώνει σε κλίμα ενθουσιασμού και προσδοκιών…

 

2η συνάντηση

Λήψη πρώτων αποφάσεων, συζήτηση για τους ρόλους και τα καθήκοντα

Στη 2η συνάντηση μοιράζουμε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο για να καταγράψουμε τις επιθυμίες τους ως προς τον τίτλο της εφημερίδας, τις στήλες και τα περιεχόμενά τους. Τους ζητάμε επίσης να γράψουν γιατί θέλουν να συμμετέχουν στην σχολική εφημερίδα και σε τι πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσει. Οι απαντήσεις των μαθητών θα ληφθούν υπόψη της συντακτικής επιτροπής πριν την έκδοση της εφημερίδας για την επιλογή του τίτλου και τη σύνταξη του editorial (βλ. σελ.1 του 1ου τεύχους).

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο τίτλος της εφημερίδας θα αποφασιστεί και σε συνάρτηση με το υλικό και τη θεματολογία της, π.χ. δεν θα μπορούσε να ονομαστεί «Μαθητές εν δράσει» αν δεν περιείχε και θέματα σχολικής και κοινωνικής δράσης (βλ. σελ. 5  του 1ου τεύχους). Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει η εφημερίδα να ανταποκρίνεται με συνέπεια στον τίτλο της και στα επόμενα τεύχη.

Στη συνέχεια, συζητήσαμε για τους ρόλους και τα καθήκοντα στην σύνταξη της εφημερίδας.

Διευκρινίσαμε ότι όλοι μπορούν να είναι αρθρογράφοι – συντάκτες, ρεπόρτερ, φωτορεπόρτερ, σκιτσογράφοι κλπ. κι ότι μπορούν να συνεργάζονται δύο ή και περισσότεροι στην σύνταξη των άρθρων. Σε κάθε τεύχος θα έχουμε και τους υπεύθυνους της εκτύπωσης και της προώθησης (καθήκοντα που θα ανακυκλώνονται).

Ζητήσαμε να σκεφτούν και να αποφασίσουν ποιοι θέλουν να είναι και υπεύθυνοι σύνταξης, δηλαδή μέλη της συντακτικής επιτροπής. Οι αρμοδιότητές της ομάδας αυτής είναι η συλλογή των άρθρων, η επιλογή τους, η στοιχειοθέτηση της εφημερίδας και η συγγραφή του editorial κάθε τεύχους,

Εξηγούμε ότι οι μαθητές που θα θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να διακρίνονται από υπευθυνότητα, εργατικότητα και συνέπεια. Επίσης, πρέπει να έχουν ήθος και σεβασμό απέναντι σε όλους τους συμμαθητές τους. Εδώ εξηγούμε ότι κάθε συμμετοχή έχει αξία και αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και σεβασμό. Δεν απορρίπτεται καμία πρόταση, ωστόσο αν δεν έχει συνταχθεί με ευανάγνωστο, κατανοητό και ενδιαφέρον τρόπο θα επιστραφεί στον συντάκτη για διόρθωση ώστε να δημοσιευτεί σε επόμενο τεύχος.

 

3η συνάντηση

Καταμερισμός καθηκόντων

Στην 3η συνάντηση ορίζουμε τα μέλη της συντακτικής επιτροπής. Αυτά στην περίπτωσή μας ήταν 5 από κάθε τμήμα της ΣΤ τα οποία έγιναν όλα αποδεκτά χωρίς ψηφοφορία διότι κρίναμε από κοινού ότι όλα τα μέλη ήταν πολύ πρόθυμα και θα συνέβαλαν στην καλύτερη υλοποίηση της δράσης.

Στη συνέχεια, γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις θεμάτων για την σύνταξη άρθρων από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίες εμπλουτίζονται με τις προτάσεις μας. Εδώ, ενθαρρύνουμε τη συζήτηση, την έκφραση των απόψεων των μαθητών, την ανάπτυξη επιχειρημάτων και γενικά το δημοκρατικό διάλογο ανάμεσα στους μαθητές. Συμβουλεύουμε όπου χρειάζεται.

Επίσης, σημειώνουμε με την συντακτική επιτροπή τα ονόματα των αρθρογράφων και των άρθρων που προτίθενται να συντάξουν.

Τέλος, γίνεται συζήτηση όπου εκφράζονται διάφορες απορίες, διατυπώνονται προβλήματα στα οποία δίνονται απαντήσεις και οδηγίες, πχ. δίνονται σημαντικές οδηγίες που αφορούν τη διερεύνηση των θεμάτων στο Ίντερνετ, τη συλλογή πληροφοριών, τον προβληματισμό και την κριτική στάση απέναντι στην πληροφορία, την υποχρεωτική αναφορά των πηγών (διαδικτυακών ή άλλων) καθώς και την απαραίτητη σύνταξη σχολίων, απόψεων και προσωπικού προβληματισμού κάτω από κάθε πληροφορία (βλ. σελ. 4, 5, 6, 7 του τεύχους).

 

4η συνάντηση

Πληκτρολόγηση των άρθρων στους υπολογιστές του σχολείου

Στη συνάντηση αυτή οι μαθητές στο μάθημα της πληροφορικής πληκτρολογούν στον υπολογιστή τα άρθρα τους. Η συντακτική ομάδα τα συγκεντρώνει στον φάκελο «σχολική εφημερίδα» και τα ομαδοποιεί σε στήλες.

 

5η συνάντηση (παραμονές της έκδοσης)

Τελική συνεδρίαση συντακτικής επιτροπής

Η συντακτική επιτροπή συνεδριάζει, επιλέγει τα άρθρα προς δημοσίευση, αποφασίζει για την ονομασία της εφημερίδας με βάση τις προτιμήσεις των συμμαθητών (βλ. 2η συνάντηση) και τα περιεχόμενα της.  Επίσης, αποφασίζει για τη δομή και τη μορφή της εφημερίδας και συντάσσει το editorial (σημείωμα του συντάκτη).

 

Στάδιο στοιχειοθέτησης- τελικής μορφοποίησης του τεύχους

Για να βοηθήσουμε τους μαθητές να εκδώσουν εγκαίρως το 1ο τους τεύχος, αναλαμβάνουμε την τελική επιμέλεια καθώς και τη στοιχειοθέτηση – τελική μορφοποίηση του τεύχους.

 

Στάδιο εκτύπωσης

Οι μαθητές τυπώνουν εκ περιτροπής την εφημερίδα σε 40 πρώτα αντίτυπα στον σχολικό εκτυπωτή.

 

Στάδιο προώθησης της εφημερίδας

Οι μαθητές της συντακτικής επιτροπής περνάνε από κάθε τάξη για να δείξουν την εφημερίδα τους στους μαθητές του Σχολείου. Χαρίζουν μία εφημερίδα σε κάθε τμήμα και παρακινούν τους μαθητές να διαβάσουν και να σχολιάσουν την εφημερίδα στην τάξη τους. Τους ενημερώνουν ότι η εφημερίδα τους θα πωλείται την επομένη στο εφημεριδοπωλείο της τάξης τους και ότι θα υπάρχουν και λίγα τυχερά τεύχη με μικρά δωράκια.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, λοιπόν, οι μαθητές φτιάχνουν το εφημεριδοπωλείο τους στην είσοδο του σχολείου εκθέτοντας τις εφημερίδες απλωμένες σε σκοινάκι με μανταλάκια όπως στο περίπτερο.

Στο 1ο διάλειμμα, ένα πλήθος από μαθητές κατακλύζουν το εφημεριδοπωλείο. Επί δύο ακόμη μέρες οι μαθητές τυπώνουν και πουλούν αμέσως την εφημερίδα τους με έναν απερίγραπτο ενθουσιασμό! Έχουν τυπώσει συνολικά 100 αντίτυπα! Όλα τα φύλλα εξαντλούνται σε χρόνο ρεκόρ!

Στο προαύλιο και στους διαδρόμους του σχολείου βλέπουμε τα παιδιά να κρατούν και να διαβάζουν τα νέα, τις ιστοριούλες, τα αστεία της εφημερίδας κι ότι άλλο τους αρέσει. Τα παιδιά διαβάζουν γιατί τους αρέσει χωρίς να τους το επιβάλλουν. Αυτό είναι και το νόημα της φυσικής μεθόδου μάθησης (βλ. PédagogieFreinetστο Lemeryetal., 2002).

Στις τάξεις, επίσης, διαβάζεται η εφημερίδα διότι, βέβαια, οι μαθητές της ΣΤ γράφουν για να διαβαστούν. Αυτή είναι η κοινωνική διάσταση της παραγωγής και αποτελεί τη μεγαλύτερη κινητήριο δύναμη για τους μικρούς μας δημοσιογράφους (βλ. Bachyetal., 2002)

Οι δάσκαλοι με τη σειρά τους επιβραβεύουν τους μαθητές μας, το ίδιο και οι γονείς!

Οι μικροί μας δημοσιογράφοι είναι περήφανοι για την επιτυχία τους!

 

Ανάγνωση της εφημερίδας και μέσα από τον ιστότοπο του σχολείου

Για όσους δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν την εφημερίδα, την ανεβάζουμε στον ιστότοπο του σχολείου ώστε να μπορούν όλοι να τη διαβάσουν ή και να την τυπώσουν ελεύθερα.

 

Στάδια για τα επόμενα τεύχη

Για την έκδοση των επόμενων τευχών επαναλαμβάνουμε όλα τα παραπάνω στάδια εκτός των πρώτων συναντήσεων.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογική προοπτική, αναπτύσσουμε το ντελεζικό και φιλοσοφικό «γίγνεσθαι»:  «γίνομαι» δημοσιογράφος, «γίνομαι» παραμυθάς, «γίνομαι»… (βλ. Μπαλτάς, 2011). Έτσι, λοιπόν, προσδοκούμε ότι όλοι θα «γίνουμε» καλύτεροι και η εφημερίδα μας θα «γίνεται» καλύτερη από άποψη μορφής και περιεχομένου.

 

Στάδιο διάχυσης – αλληλογραφία

Κάποια φύλλα θα ταξιδέψουν μακριά, θα σταλούν με επιστολή σε άλλα σχολεία στην Ελλάδα για αναζήτηση συνεργατών. Με αλληλογραφία θα λάβουμε και τις απαντήσεις των συνομήλικων. Σε κάθε τεύχος, λοιπόν, θα αφιερώνουμε ειδικό αφιέρωμα στις συνεργαζόμενες τάξεις με επιλεγμένα άρθρα που θα μας στέλνουν.

Έτσι, η εφημερίδα θα σπάει τα σύνορα της τάξης, του σχολείου και του τόπου μας και θα γνωρίσει και θα γνωριστεί και με άλλα παιδιά και άλλους τόπους (βλ. παιδαγωγική Φρενέ στο Lemeryetal. 2002). Έτσι, θα επιτευχθεί και η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών (βλ. AbdallahPretceille, 2004).

 

Βραβεία

Στο τέλος, θα τιμήσουμε το καλύτερο άρθρο που γράφτηκε από τους μαθητές της ΣΤ τάξης και το καλύτερο από τους συνομηλίκους των συνεργαζόμενων τάξεων.

Επίσης, προσδοκούμε να συμμετέχουμε στον πανελλήνιο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων της εφημερίδας «Τα Νέα».

 

Δραστηριότητες για επιπλέον κινητοποίηση των μαθητών στην εκπαίδευση στα ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία

 

Αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας

Ανάγνωση του διηγήματος «Θωμάς Έντισον», Εκδόσεις Άγκυρα

Ανάγνωση του διηγήματος «Ο ψύλλος» του Δ. Σπύρου, εκδόσεις Πατάκης (βλ. περιγραφή στο http://www.perizitito.gr/product.php?productid=38696)  και ανάλυση με φύλλο εργασίας (βλ. Παράρτημα)

Ανάγνωση των διηγημάτων της σειράς «Αόρατοι Ρεπόρτερ» του Άρη Δημοκίδη, εκδόσεις Μεταίχμιο, βλ. http://aoratoireporter.blogspot.gr/

 

Αξιοποίηση του κινηματογράφου

Προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας «Ο ψύλλος», 1990, σενάριο, σκηνοθεσία του Δ. Σπύρου και ανάλυση με φύλλο εργασίας (βλ. Παράρτημα)

και/ή της γαλλικής ταινίας «Σκασιαρχείο», 1949 του JPLeChanois.

 

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

Η δράση ως προς τη μέθοδο και τη διαδικασία υλοποίησής της είναι σύμφωνη με τις αρχές και τις οδηγίες του Νέου Σχολείου και το Αναλυτικό Πρόγραμμα (βλ. Π.Ι., 2011) στα σημεία που αφορούν την διαφοροποιημένη διδασκαλία, τη μάθηση μέσω Σχεδίων Εργασίας, την διαθεματικότητα, την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, καθώς και της λογοτεχνίας και της εικαστικής δημιουργίας στην εκπαίδευση.

 

Δυσκολίες – προτάσεις

Η έκδοση της σχολικής εφημερίδας όπως και κάθε δράση που θέλει να αναπτύσσεται στο σχολείο με τρόπο ουσιαστικό και με απτά αποτελέσματα χρειάζεται εκτός από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και την όρεξη για δουλειά και τον απαραίτητο χρόνο για συναντήσεις και συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

Δυστυχώς, ο χρόνος που αναλογεί στις δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις ώρες της ευέλικτης ζώνης, είναι πολύ λίγος. Παρά τις προσπάθειες, παραμένει σημαντικό εμπόδιο η κάθετη κατανομή της ύλης σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και ο προσανατολισμός του σχολείου στην «ύλη». Ο χρόνος, λοιπόν, είναι συμπιεσμένος ανάμεσα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και σε μια ογκώδη «ύλη» που έχουμε υποχρέωση να «βγάλουμε» πρώτα απ’όλα…

Η πρόταση μας για να δούμε πραγματικά τις δράσεις να αναπτύσσονται σε κλίμα ευχάριστο είναι ο συνολικός προσανατολισμός του σχολείου στο μαθητή και την πολύπλευρη ανάπτυξή του, η οριζόντια κατανομή των γνωστικών αντικειμένων στην πράξη καθώς και η καθιέρωση της ημέρας δράσεων μία ημέρα την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, μιας μέρας αφιερωμένης σε εργαστήρια, προβολές, ανάπτυξη των δράσεων, συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες μαθητών και τους εκπαιδευτικούς και παρουσιάσεις των δράσεων.

 

Η εμπειρία, λοιπόν, της έκδοσης της σχολικής εφημερίδας ως σχολικής δράσης είναι σπουδαία τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται. Είναι μια σπουδαία προσπάθεια σε πείσμα των δυσκολιών για ομαδική δουλειά, επικοινωνία, συνέργεια σε ένα κλίμα δημοκρατικό, αλληλέγγυο αλλά κυρίως ευχάριστο. Θέλουμε να ελπίζουμε στην επιτυχία κάθε ανάλογης προσπάθειας και στην ανάπτυξη των συνθηκών εκείνων στα σχολεία μας που να τις ευνοούν.

 

Βιβλιογραφία

Abdallah-Pretceille, M., 2004, L’éducation interculturelle, Paris, PUF

Ηuber, M., 2005, Apprendre en projets, Lyon, Chronique Sociale.

Bachy, M., Bizieau, Ch., Ménahèze, F., 2002, Le journal Scolaire, Ed. ICEMn°10-11.Διαθέσιμο στο: http://www.icempedagogiefreinet.org .

Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, Μείζων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Διαθέσιμο στο : http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebookepimorfotes/gallika/7.%20GALLIKA.pdf.

Kahn, S., 2010, Pédagogie différenciée, éditions De Boeck

Lemery, J., Bizieau, Ch., 2002, La pédagogie Freinet, des principes, des pratiques, Editions ICEM – Pédagogie Freinet, dossier no 31.

Mangenot, F., Louveau, E., 2006, Internet et la classe de langue, Ed. CLEInternational, Paris

Ματσαγγούρας, Η., 2002, «Διεπιστηµονικότητα, διαθεµατικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα Προγράµµατα Σπουδών: Τρόπος οργάνωσης της σχολικής γνώσης». Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, Νο 7, 19-36, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

MeirieuPh., 2001, CélestinFreinet, Commentsusciterledésirdapprendre ?L’éducation en questions, PEMF. Livre,  DVD, Mosaïque Films – France 5.

Meirieu Ph. (interviewé), février 2008, « T’as une idée pour transformer l’école? », Les clés de l’actualité Junior, no 597.

Μπαλτάς, Χ., 2011, «Εγγραμματισμός, πολιτειότητα και δημόσια σφαίρα: το παράδειγμα του σχολικού εντύπου «Οι φιλίες των παιδιών» (2008-2011)», Σύγχρονη εκπαίδευση, τεύχος 165.

Przesmycki, H., 1991, Pédagogie différenciée, Paris, Hachette.

Χρυσαφίδης, Κ., 1994, Βιωµατική . επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της µεθόδου project στο σχολείο, Αθήνα: Gutenberg.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s