ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΛΕΣΤΕΝ ΦΡΕΝΕ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

LA PÉDAGOGIE DE CÉLESTIN FREINET ET SA DIFFUSION EN GRÈCE

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΛΕΣΤΕΝ ΦΡΕΝΕ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Mémoire-Διπλωματική Εργασία

Μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφη pdf εδώ

Γιάννης_Φωτεινός_Διπλωματική_Εργασία