Μια τάξη Φρενέ στην Κάσο

Karavoneiro

Το Καραβόνειρο από την Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κάσου

Σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής Freinet

Επικοινωνία και πολιτειότητα, δημόσια σφαίρα, κοινωνικές δράσεις

(κανάλι, ράδιο, ιστολόγιο, εκδόσεις)

Περισσότερα στον διαδικτυακό τοπο του «Καραβόνειρου»

 http://karavoneiro.wix.com/karavoneiro

Το Καραβόνειρο δεν αποτελεί ένα project της Ευέλικτης Ζώνης, αλλά μία σχολική τάξη με πρότυπο σχολεία όπως ο Φουρφουράς.

Το Καραβόνειρο στη διημερίδα του «Σκασιαρχείου», 2 Απριλίου 2016

Περισσότερα εδώ