Η Χάρτα του Μοντέρνου Σχολείου

1/ Η εκπαίδευση αποτελεί προσωπική ανάπτυξη και εξύψωση του μαθητή και όχι συσσώρευση γνώσεων, προσαρμογή και υπακοή

Με αυτή τη λογική, αναζητούμε τις τεχνικές εργασίας, τα εργαλεία και ένα είδος οργάνωσης και ζωής, μέσα στο σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο, που θα οδηγήσουν το μαθητή στη μέγιστη προσωπική του ανάπτυξη και πνευματική εξύψωση .

Με τη δύναμη που αντλούμε μέσα από το έργο του Célestin Freinet και την εμπειρία μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιδράσουμε θετικά στη συμπεριφορά των παιδιών, των αυριανών ενηλίκων, αλλά και στη στάση των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν ένα νέο κοινωνικό ρόλο.

2/ Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή κατήχησης

Δεν προκαθορίζουμε το μέλλον του παιδιού που εκπαιδεύουμε. Δεν το προετοιμάζουμε να υπηρετήσει και να συνεχίσει το σημερινό κόσμο, αλλά να φτιάξει μια κοινωνία που θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη του. Αρνούμαστε να περιορίσουμε το πνεύμα του σε ιδέες δογματικές, αλάθητες και προκαθορισμένες, όποιες κι αν είναι αυτές.

Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να εξελιχθούν σε συνειδητούς και υπεύθυνους ενήλικες, που θα οικοδομήσουν ένα κόσμο, όπου δεν θα υπάρχει πια ο πόλεμος, ο ρατσισμός αλλά και κάθε μορφή διάκρισης ή εκμετάλλευσης του ανθρώπου.

3/ Απορρίπτουμε την ψευδαίσθηση μιας εκπαίδευσης κλεισμένης στον εαυτό της, μακριά από τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα που τη διαμορφώνουν

Η εκπαίδευση δεν αποτελεί παρά ένα στοιχείο μόνο, απαραίτητο όμως για μια κοινωνική επανάσταση. Το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, οι συνθήκες εργασίας αλλά και ζωής τόσο των γονιών όσο και των παιδιών, επηρεάζουν με τρόπο αποφασιστικό την παιδεία της νέας γενιάς.

Οφείλουμε να δείξουμε στους παιδαγωγούς/ εκπαιδευτικούς, στους γονείς, αλλά και σε όλους τους φίλους του σχολείου, την ανάγκη για κοινωνική και πολιτική πάλη στο πλευρό των εργαζομένων, ώστε η εκπαίδευση να εκπληρώσει το ξεχωριστό παιδευτικό της έργο.

Σε αυτό το πνεύμα, καθένας από τα μέλη μας θα δράσει σύμφωνα με τις ιδεολογικές, φιλοσοφικές και πολιτικές προτιμήσεις του, ώστε οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης να ενσωματωθούν στον μεγάλο αγώνα των ανθρώπων για την αναζήτηση της ευτυχίας, της μόρφωσης και της ειρήνης.

4/ Το αυριανό σχολείο θα είναι το σχολείο της εργασίας

Η δημιουργική εργασία, ύστερα από ελεύθερη επιλογή και ανάληψη της από την ομάδα είναι η βασική αρχή και ο θεμέλιος λίθος της λαϊκής εκπαίδευσης. Από αυτή θα προκύψει η απόκτηση γνώσεων, και μέσω αυτής θα εκδηλωθούν οι ιδιαίτερες ικανότητες του παιδιού.

Μέσω της εργασίας και της υπευθυνότητας το σχολείο θα αναγεννηθεί και θα συνδεθεί ξανά με την κοινωνική και πολιτιστική πραγματικότητα, από την οποία σήμερα είναι αυθαίρετα αποκομμένο.

5/ Το σχολείο θα είναι επικεντρωμένο στο παιδί. Το ίδιο το παιδί με τη βοήθεια μας θα χτίζει την προσωπικότητα του
Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε το παιδί, τη φύση του, τις κλίσεις του, τα ταλέντα του, ώστε να βασίζουμε σε αυτά την εκπαιδευτική μας στάση. Ωστόσο, η παιδαγωγική Freinet, με την ελεύθερη έκφραση και τη «φυσική» μέθοδο μάθησης, δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό πλαίσιο με υλικά και τεχνικές που επιτρέπουν μια φυσική εκπαίδευση, ζωντανή και βιωματική, επιτρέπει μια αληθινή ανάπτυξη του παιδιού, ψυχική και μορφωτική.

6/ Η πειραματική έρευνα στη βάση είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση της προσπάθειας μας για εκσυγχρονισμό του σχολείου μέσω της συνεργασίας

Στο ICEM (Συνεταιριστικό Iνστιτούτο του Mοντέρνου Σχολείου) δεν υπάρχει κατήχηση, ούτε δογματισμός, ούτε κάποιο σύστημα με το οποίο κάποιος θα πρέπει ρητά να συμφωνεί. Αντίθετα, σε κάθε επίπεδο του κινήματός μας προωθούμε τη συνεχή αντιπαραβολή ιδεών, ερευνών και εμπειριών.

Το παιδαγωγικό μας κίνημα διαπνέουν αρχές τις οποίες η εμπειρία ανέδειξε ως αποτελεσματικές στην πράξη: εποικοδομητική εργασία χωρίς περιττές ρητορείες, ελεύθερη δράση μέσα στη σχολική κοινότητα, συγκρότηση ομάδων και επιλογή καθηκόντων από τα ίδια τα μέλη, θετική πειθαρχία.

7/ Οι εκπαιδευτικοί του ICEM (Συνεταιριστικό Iνστιτούτο του Mοντέρνου Σχολείου) έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συνεργατικού κλίματος
ΟΙ απαιτήσεις της εργασίας θέτουν τους συντρόφους μας σε θέσεις ευθύνης.

Θέλουμε πραγματικά ο συνεταιρισμός μας να εξακολουθεί να υπάρχει, γιατί είναι το σπίτι μας, είναι ένα εργοτάξιο που πρέπει να τροφοδοτούμε με κάθε μέσο που διαθέτουμε, με τις προσπάθειες και με τη σκέψη μας, είναι ένας συνεταιρισμός που είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε απέναντι σε όποιον μπορεί να επιβουλεύεται τις κοινές μας επιδιώξεις.

8/ Το Κίνημα του Μοντέρνου Σχολείου φροντίζει να διατηρεί σχέσεις ανοιχτές και συνεργατικές με όποια οργάνωση μοιράζεται κοινούς στόχους

Με γνώμονα την επιθυμία μας να υπηρετούμε όσο το δυνατόν καλύτερα το δημόσιο σχολείο, αλλά και να επισπεύσουμε τον κύριο σκοπό μας, τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, συνεχίζουμε να προτείνουμε σε κάθε στρατευμένη οργάνωση, με απόλυτο σεβασμό στην έννοια της ανεξαρτησίας, μια έντιμη και αποτελεσματική συνεργασία στον αγώνα μας.

9/ Οι σχέσεις μας με τη διοίκηση

Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας στους συναδέλφους μας με σκοπό τον παιδαγωγικό εκσυγχρονισμό τόσο μέσα στα εργαστήριά μας – τις τάξεις εργασίας μας, όσο και στο πλαίσιο των δομών κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των Δασκάλων.

Επιμένουμε όμως, τόσο απλά όσο ένας εργάτης την ώρα της δουλειάς, μιας δουλειά που τη γνωρίζει καλά, να θέλουμε ελεύθερα να βοηθάμε, να υπηρετούμε και να ασκούμε κριτική, ανάλογα με τις απαιτήσεις της συνεταιριστικής δράσης του κινήματος μας.

10/ Η Παιδαγωγική Freinet είναι, κατ’ ουσία, διεθνής

Με βάση την αρχή των συνεταιριστικών ομάδων εργασίας προσπαθούμε να επεκτείνουμε την προσπάθεια μας σε διεθνή κλίμακα. Ο διεθνισμός μας είναι, κατά την άποψη μας, κάτι περισσότερο από πιστεύω, είναι για τη δουλειά μας αναγκαιότητα.

Συστήνουμε τη Διεθνή Ομοσπονδία Κινημάτων του Μοντέρνου Σχολείου (FIMEM), χωρίς πρόθεση προπαγάνδας, μια Ομοσπονδία η οποία δεν υποκαθιστά τα άλλα διεθνή κινήματα, αλλά δρα σε διεθνές επίπεδο, όπως αντίστοιχα το ICEM στη Γαλλία, με στόχο την ανάπτυξη κοινοτήτων εργασίας, που θα βοηθήσουν βαθιά και αποτελεσματικά όλα τα έργα που γίνονται στο όνομα της ειρήνης.

Χάρτα που υιοθετήθηκε στο Συνέδριο στην πόλη Pau το 1968.
(Μετάφραση από το πρωτότυπο: Γιάννης Φωτεινός. Επιμέλεια: Ζωή Λώτη)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s