Μήνας: Σεπτεμβρίου 2014

«Μαραθώνιος Φρενέ» στην Αθήνα

???????????????????????????????

Δωδεκάωρος «μαραθώνιος Φρενέ» στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα την Τρίτη 1 Σεπτέμβρη 2014. Την ευθύνη είχε η  Παιδαγωγική Ομάδα «Σκασιαρχείο» που προωθεί στην Ελλάδα τις τεχνικές του μεγάλου γάλλου παιδαγωγού Calestin Freinet. (περισσότερα…)