ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

afisa_kor

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ στην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ FREINET-ΦΡΕΝΕ

IνστιτούτοΕκπαιδευτικής Πολιτικής-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ  2018-2019

Εργασίες 1ου Διημέρου–12, 13  Οκτωβρίου 2018
Παρασκευή 12. 10. 2018: 16.30 – 20.30

1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου

Κολιάτσου και Κολοκοτρώνη-Κόρινθος

16.30-18.00: Εισαγωγή – Χαιρετισμός – Γνωριμία και Παρουσίαση του Πιλοτικού ΠρογράμματοςΠαιδαγωγικήFreinet, θεσμική και κριτική παιδαγωγική, Δέσποινα Καρακατσάνη, Παυλίνα Νικολοπούλου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

Παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματοςΑγγελική Τσαμπουράκη, Υπ.Διδ. ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αντωνία Γεωργαλλή, εκπαιδευτικός, ομάδα Freinet Κορίνθου, Ντίνα Μακατσά, εκπαιδευτικός, ομάδα Freinet Κορίνθου

18.00-19.00: Προβολή Ταινίας:Η μάθηση είναι ιερή, 2015 , D.Pinson

19.00-20.30:Σχολιασμός-Ανάλυση-Εκπαιδευτικά εργαλεία και ερευνητικά συμπεράσματα από την εφαρμογή της Παιδαγωγικής Freinet στη Γαλλία και άλλες χώρες, ΟlivierFrancomme, Université dePicardie

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13/10/2018

Σεμινάρια-Εργαστήρια

1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου- Κολοκοτρώνη 27

Πρωτοβάθμια-a/βαθμια

ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
09.00- 09.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
9.30- 11.00 Γονείς και Εκπαιδευτικοί: Συμμαχώντας για ένα σύγχρονο σχολείο Μαριλίνα Μπαδικιάν, Ψυχολόγος Μsc,

 

Δάφνη Δαυίδ, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια

11.00- 11.15                                          ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11.15 – 12.15 Γονείς και Εκπαιδευτικοί: Συμμαχώντας για ένα σύγχρονο σχολείο Μαριλίνα Μπαδικιάν, Ψυχολόγος Μsc,

 

Δάφνη Δαυίδ, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια

 

12.15 – 12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12.30 – 14.00 Αναζητώντας την πολιτειότητα στο σύγχρονο σχολείο μέσα από τις εφαρμογές «Τι νέα» και «Μαθητικό Συμβούλιο» της παιδαγωγικής Freinet

 

 

Αναστασία Γκίοκα, Ασπασία Χαρλαμπίτα, Κατερίνα Παούρη

 

 

 

Δευτεροβάθμια-β/βαθμια

 

ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
09.00- 09.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
9.30- 11.00 «Το συμβούλιο στη συνεργατική τάξη» Ασπασία Χαραλαμπίτα-Στέλλα Μπαδικιάν,

Εκπαιδευτικοί

 

 

11.00- 11.15                                          ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11.15 – 12.15 «Το συμβούλιο στη συνεργατική τάξη» Ασπασία Χαραλαμπίτα-

Στέλλα Μπαδικιάν,

Εκπαιδευτικοί

 

12.15 – 12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12.30 – 14.00 «Τι νέα; Δουλεύοντας μια τεχνική του Freinet»                               Καίτη Σερέτη – Αρετή Χωραΐτου –Εκπαιδευτικοί

 

 

Νηπιαγωγείο

 

ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
09.00- 09.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
9.30- 11.00 Θεσμική παιδαγωγική στο νηπιαγωγείο ή αναπτύσσοντας την αυτονομία και τη δημοκρατία στη συνεργατική τάξη (Τι νέα, Συμβούλιο τάξης, Έξοδοι στην κοινότητα) Νατάσα Δίπλα

Παυλίνα Νικολοπούλου

Ομάδα Σκασιαρχείου

11.00- 11.15                                          ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11.15 – 12.15 Θεσμική παιδαγωγική στο νηπιαγωγείο ή αναπτύσσοντας την αυτονομία και τη δημοκρατία στη συνεργατική τάξη (Τι νέα, Συμβούλιο τάξης, Έξοδοι στην κοινότητα) Νατάσα Δίπλα

Παυλίνα Νικολοπούλου

Ομάδα Σκασιαρχείου

 

12.15 – 12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12.30 – 14.00 Υιοθετώντας εργαλεία και Τεχνικές Φρενέ στο Ελληνικό και Γαλλικό Σχολείο Olivier Francomme, Πανεπιστήμιο Picardie-Γαλλία

 

 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Γονείς και Εκπαιδευτικοί: Συμμαχώντας για ένα σύγχρονο σχολείο

Μαριλίνα Μπαδικιάν, Ψυχολόγος Μsc,

Δάφνη Δαυίδ, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια

Περιγραφή εργαστηρίου

Γνωρίζοντας ότι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η συνεργασία και η συνέργεια μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, το εργαστήριο αυτό στοχεύει στην παρουσίαση τρόπων ανάπτυξης λειτουργικών μοντέλων συνεργασίας. Επιμέρους στόχοι του εργαστηρίου είναι, αξιοποιώντας δυναμικής της ομάδας, και τον βιωματικό τρόπο μάθησης, οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν ρόλους και ιδέες καθώς και να εκφράσουν συναισθήματα. Μέσα από ανάλυση περιπτώσεων θα συζητηθεί το θεωρητικό πλαίσιο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων αλλά και καλές πρακτικές ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των σχέσεων στο σχολικό πλαίσιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1ο Εργαστήριο

Θέμα: «Το συμβούλιο στη συνεργατική τάξη»

Εισηγήτρια: Στέλλα Μπαδικιάν-Ασπασία Χαρλαμπίτα

Το Συμβούλιο αποτελεί βασικό θεσμό της συνεργατικής τάξης, που κινείται προς την κατεύθυνση της αυτοδιαχείρισης. Τα παιδιά θεσπίζουν τους κανόνες τους, διαχειρίζονται τις συγκρούσεις, εξετάζουν τις προτάσεις που αφορούν τις δραστηριότητες και τις σχέσεις τους στους κόλπους της ομάδας. Μπορούν επίσης να ολοκληρώσουν το πλάνο εργασίας τους για την εβδομάδα ή να συζητήσουν για τα επιτεύγματα τους.Το συμβούλιο αποτελεί τη θεσπίζουσα δομή, το πλαίσιο ανταλλαγής λόγου, στο οποίο τα μέλη της ομάδας από κοινού αναλύουν τις διαφορετικές πτυχές της συλλογικής τους ζωής, παίρνουν αποφάσεις και αξιολογούν την εφαρμογή τους. Η οργάνωση του, λοιπόν, η αξιοπιστία του και η αποτελεσματικότητά του είναι θεμελιώδους σημασίας στην Παιδαγωγική Φρενέ, όπου η τάξη  λειτουργεί ως κοινότητα. Μέσα στην τάξη – κοινότητα λοιπόν αναπτύσσεται το δημοκρατικό πνεύμα και η ενδυνάμωση των αξιών, όπως ο αλληλοσεβασμός η υπευθυνότητα, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια σε θετικό κλίμα χωρίς ανταγωνισμό.

2ο Εργαστήριο

 Θέμα: «Τι νέα; Δουλεύοντας μια τεχνική του Freinet»

Εισηγήτριες :Καίτη Σερέτη – Αρετή Χωραΐτου

Η ονομασία «Τι νέα;» προέρχεται από τη θεσμική παιδαγωγική. Η τεχνική αυτή, λοιπόν, αποτελεί μία από τις θεσμοθετημένες στιγμές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα παιδιά μεταφέρουν στην τάξη ό,τι τους συμβαίνει έξω από αυτή. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα πλαίσιο ελεύθερου λόγου, στο οποίο θα μπορεί το καθένα να λέει αυτό που το απασχολεί και παράλληλα να γίνει κατανοητό στους υπόλοιπους. Αυτό του επιτρέπει να αποθέτει ένα μέρος της έντασης που έχει μέσα του, ενώ δημιουργεί επίσης ένα κλίμα εμπιστοσύνης και διευκολύνει την εργασία. Από την άλλη πλευρά, οι ιδέες που ακούγονται  μπορεί να εξελιχθούν σε σχέδια εργασίας: καθένας λοιπόν ρίχνει «στην κυψέλη» ιδέες για περαιτέρω έρευνα ή ερωτήματα προς απάντηση.

Οι Ασπασία Χαραλαμπίτα, Καίτη Σερέτη , Αρετή Χωραΐτου , και Στέλλα Μπαδικιάν είναι εκπαιδευτικοί , λειτουργοί στην Δημόσια Εκπαίδευση και μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας «Σκασιαρχείο»https://skasiarxeio.wordpress.com

Πληροφορίες-Στοιχεία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Καθηγήτρια Δέσποινα Καρακατσάνη, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διεύθυνση: Δαμασκηνούκαι Κολοκοτρώνη 20100-Κόρινθος

Τηλέφωνο: 27410 74991-2

 

1ο  Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου:

ΔιεύθυνσηΚολοκοτρώνη 27, Κόρινθος 201 00

Τηλέφωνο2741 022321

 

Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής παιδαγωγικής Freinet |

http://pilotikofreinet.weebly.com
Παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο» | https://skasiarxeio.wordpress.com

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s