ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ : Παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο. Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας»

Το Σωματείο αναγνωρίστηκε με την διαταγή 275/28/09/2016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Καταχωρήθηκε με αριθμό Μητρώου 31523

Η εγγραφή στο Σωματείο Παιδαγωγική ομάδα για την προώθηση της Παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο. Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας» είναι μια πράξη στράτευσης στο όραμα για ένα σχολείο ανοικτό, ελεύθερο, δημοκρατικό και χειραφετικό και μία κίνηση υποστήριξης στη προσπάθεια να έχουμε και στην Ελλάδα ένα κίνημα συνεργατικής μάθησης με την παιδαγωγική Φρενέ – Θεσμική παιδαγωγική.

Η εγγραφή και η καταβολή της ετήσιας συνδρομής αξιοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών του κινήματος και την κάλυψη των εξόδων για την υλοποίηση των δράσεών μας (συγκέντρωση βιβλίων, ερευνητικών εργασιών και παιδαγωγικών υλικών, μεταφράσεις ξένων βιβλίων και άρθρων, έκδοση βιβλίων, υποτιτλισμός ταινιών, διοργάνωση εκδηλώσεων και επιμορφώσεων, πρόσκληση και φιλοξενία ξένων παιδαγωγών – επιμορφωτών, διάδοση και διακίνηση νέων παιδαγωγικών υλικών).

Σε όλη αυτή τη προσπάθεια είναι καθοριστική η εθελοντική προσφορά των ενεργών μελών της Παιδαγωγικής ομάδας, από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να εγγραφείτε στο Σωματείο πρέπει:

Α) να στείλετε στο email skasiarxeio2014@gmail.com αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου με τα στοιχεία σας, τη δήλωση ότι αποδέχεστε το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου και ένα σύντομο βιογραφικό κείμενο που να τεκμηριώνει το ενδιαφέρον σας για τους σκοπούς του Σωματείου (βλ.στην παρακάτω σελίδα ΑΙΤΗΣΗ).

Β) Αφού λάβετε την απάντησή μας να καταβάλετε 25 ευρώ (10 ευρώ τέλος εγγραφής σας και 15 ευρώ ετήσια συνδρομή) στην Τράπεζα Πειραιώς. Αριθμός λογαριασμού: 5041090149586.  IBAN: GR86 0172 0410 0050 4109 0149 586. Στον χώρο αιτιολόγησης της καταβολής θα πρέπει να αναγραφεί to ονοματεπώνυμό σας.

Γ) να στείλετε με μέηλ την απόδειξη της κατάθεσης με το ονοματεπώνυμό σας.

Αν είστε ήδη μέλος, μπορείτε επίσης με τον τρόπο αυτό να καταβάλετε την ετήσια συνδρομή σας.

Η καταβολή του τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μπορεί να γίνει και δια ζώσης στις συναντήσεις της Παιδαγωγικής ομάδας όπου συνήθως παραβρίσκεται και ο ταμίας (συναντήσεις Δικτύου, Πιλοτικού προγράμματος, εκδηλώσεις).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ   ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ