ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Επωνυμία: Παιδαγωγική Ομάδα για την Προώθηση της Παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα – Το Σκασιαρχείο – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας

Το Σωματείο αναγνωρίστηκε με την διαταγή 275/28/09/2016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Καταχωρήθηκε με αριθμό Μητρώου 31523

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ