Βιβλιογραφία

Στα ελληνικά και τα γαλλικά

 • ΦΡΕΝΕ, Σελεστέν. 1977. Το σχολείο του λαού. (μτφρ.Κατερίνα Δεναξά – Βενιεράτου). Οδυσ σέας .
 • ΦΡΕΝΕ, Σελεστέν. 1979. Η ιδεολογία της εκπαίδευσης και η μάθηση της ελευθερίας. ΕκδόσειςΚαστανιώτη.
 • FREINET, Célestin . 1969. LES TECNIQUES FREINET DE L’ECOLE MODERNE. Collection Bourellier. Librairie Armand Collin.
 • FREINET, Célestin. 1994.oeuvres pédagogiques.  Tome 1: L’éducation du travail – Essai de psychologie sensible appliquée à l’éducation. Editions du Seuil.
 • FREINET, Célestin. 1994.oeuvres pédagogiques.  Tome 2. : L’école moderne française – Les dits de Mathieu – Méthode naturelle de lecture – Les invariants pédagogiques – Méthode naturelle de dessin – Les genèses . Editions du Seuil.
 • FREINET, Célestin. 1978. La santé mentale de l’enfant. PARIS-V e. FRANCOIS MASPERO.
 • FREINET, Célestin. 1973.LES DITS DE MATHIEU. EDITIONS DELACHAUX ET NIESTLE.
 • FREINET, Elise. 1978. NAISSANCE D’UNE PEDAGOGIE POPULAIRE.historique de l’école moderne (pédagogie Freinet).PARIS-  FRANCOIS MASPERO.
 • FREINET, Elise. l’enfant artiste/texte d’Elise Freinet.Cannes. Imprimerie Robaudy.
 • FREINET, Elise. 1974. L’école Freinet, réserve d’enfants. Paris. Maspero.
 • FREINET, Elise. 1977. L’itinéraire de Célestin Freinet. Paris. Payot.
 • FREINET, Madeleine. 1997. Élise et Célestin Freinet, Souvenirs de notre vie, Tome 1 (1896-1940). Stock.
 • FREINET, Madeleine. 2004. Élise et Célestin Freinet, Correspondance 21 mars 1940 – 28 octobre 1941. PUF.  Éducation et Formation.
 • PEYRONIE, Henri. « Célestin Freinet », IN  Quinze pédagogues, leur influence aujourd’hui, sous la direction de Jean Houssaye . Bordas  pédagogie.
 • BARRE, Michel.  1996. Avec les élèves de Célestin Freinet. Extraits des journeaux scolaires de sa classe à Bar-sur-Loup, Saint-Paul et Vence de 1926 à 1940. (Présentation et choix par Michel BARRE). INRP (INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE)
 • MAURY,Liliane. 1988. Freinet et la pédagogie. Paris. puf.(Presses Universitaires de France)
 • PORQUET, Madeleine. 1981. UN CERTAIN GOUT DE BONHEUR. Sur les pas de Freinet. Casterman
 • ASLANIAN, Patrick. , CHABRUN, Catherine. , Le MENAHEZE, François. , ΜΑΤΗIEU, André. , MAZURIE, Catherine. , SAINT LUC, Florence. 2005. Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi?  Comment?. INSTITUT COOPERATIF DE L’ECOLE MODERNE.PEDAGOGIE FREINET
 • AUFFRAND, Roger.2007 .CHANGEONS L’ECOLE:NOUS SO MMES TOUS MINISTRES DE L’EDUCATION. LA PEDAGOGIE FREINET. p : 73-102. PARIS .AGENCE INFORMATION ENFANCE.
 • BIZIAU,Nicole. ,FOUQUER, Jean –Marie.(sous la direction de).1998.Célestin Freneit , l’ICEM, un choix pédagogique,un engagement social et politique. Actes du 43ème congrés International de l’ICEM. Pédagogie Freinet du 26 mai au 29 août1996. Sophia Antipolis (o6).NANTES.EDITIONS ICEM.PEDAGOGIE FREINET
 • ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,Μυρσίνη. 1952. H MΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ . ΤΟΜΟΣ Γ.ΑΘΗΝΑ
 • ΠΑΓΩΝΗ, Μαρία.( επιμέλεια)ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007.ΑΦΙΕΡΩΜΑ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ FREINET.ΕΡΕΥΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ.ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ.
 • Στο νησί της αλφαβήτου 7η επίσκεψη. Μεταρρυθμίσεις… ο συντομότερος δρόμος μεταξύ δύο παγίδων. 2001. (Σελεστέν Φρενέ-Συνεργατικό Ινστιτούτο Σύγχρονου Σχολείου), ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ.
 • ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Αννα. 2007.Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου.Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων. Κλειδιά και αντικλείδια. ΥΠΕΠΘ.Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • FREINET, Elise. 1950. L’école buissonière. (d’après le scenario du film). BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL.CANNES. L’imprimerie à l’Ecole.
 • REUTER, Yves. 2007. UNE ECOLE FREINET. Fonctionnements et effets d’une pédagogie alternative en milieu populaire. Sous la directionde Yves REUTER.  Paris. L’Harmattan.
 • REUTER Yves (Dir.), BECOUSSE, Gérard., CARRA, Cécile. , COHEN-AZRIA, Cora. , DAUNAY, Bertrand. , DELCAMBRE, Isabelle. , FIALIP-BARATTE,  Martine. , HASSAN-PILARTZ,  Rouba . , HAEBERLI, Philippe. , JOVENET,  Anne-Marie. , LAHANIER-REUTER , Dominique. ,NONNON, Élisabeth. , PAGONI, Maria. 2006.  Effets d’un mode de travail pédagogique « Freinet » en R.E.P. TOME 1. Institut Universitaire de Formation des Maîtres Nord-Pas de Calais. (I.U.F.M).
 • REUTER Yves (Dir.), BECOUSSE, Gérard., CARRA, Cécile. , COHEN-AZRIA, Cora. , DAUNAY, Bertrand. , DELCAMBRE, Isabelle. , FIALIP-BARATTE,  Martine. , HASSAN-PILARTZ,  Rouba . , HAEBERLI, Philippe. , JOVENET,  Anne-Marie. , LAHANIER-REUTER , Dominique. ,NONNON, Élisabeth. , PAGONI, Maria. 2006.  Effets d’un mode de travail pédagogique « Freinet » en R.E.P. TOME 2. Institut Universitaire de Formation des Maîtres Nord-Pas de Calais. (I.U.F.M).
 • Cahiers Binet-Simon. « Le centenaire de Célestin Freinet ». 1996. n°649, n° spécial en hommage à Célestin Freinet. Erès,
 • ROBO, Patrick. 1996. Qu’est-ce que la pédagogie Freinet ? Voies Livres. Lyon.
 • BOUMARD, Patrick. 1996. Célestin Freinet. collection « Pédagogues, pédagogies », Paris, PUF.
 • LAMIHI, Ahmed . (s. l. dir. de). 1997. Freinet et l’École moderne. Éditions Ivan Davy.
 • PEYRONIE. Henri.1999. Célestin Freinet : pédagogie et émancipation. Portraits d’éducateurs, Hachette éducation.
 • ICEM. 2002. La pédagogie Freinet, des principes, des pratiques.  Éditions ICEM n°31.
 • BARRE, Michel ., GUERIN, Pierre. 1998. Célestin Freinet par lui-même.  Album sonore (livre cassette). PEMF.
 • ICEM.1996. Célestin Freinet et l’École moderne.  Album BT Histoire (avec un CD audio, témoignages de Freinet). PEMF.
 • ICEM. 2001. Célestin Freinet, pédagogue moderne.  BT2 n° 43, PEMF. Éd. Remaniée.
 • BARRE, Michel. 2002. Célestin Freinet : Un éducateur pour notre temps. Éditions ICEM n° 20, réédition
 • MONDOLINI, Jacques. 2009. Les enfants de Freinet.  Paris. Éditions le Temps des Cerises. 1996. réédition.
 • BRULIARD, Luc., SCHLEMINGER, Gérald. 1996. Le mouvement Freinet : des origines aux années 80. L’ Harmattan. Paris.
 • BARRE, Michel. 1997. Compagnon de Freinet. Ivan Davy.
 • LAFON, Delphine.  2006. Célestin Freinet ou la révolution par l’école.  Éditions ICEM hors collection.
 • PORTIER, Henri et Doriane-films. L’École buissonnière de Jean-Pierre le Chanois. DVD. en complément : Prix et profits. PORTIER, Henri. Le Mouvement Freinet. DANSEREAU- FORSLUND,  Suzanne. Les enfants d’abord .  POITOU-WEBER,  Gérard.  Jérôme et la tortue. Autour de l’École buissonnière. Bulletin des Amis de Freinet et de son mouvement. Biannuel.
 •  MULLAT, Michel. 2006. Le centenaire de Freinet à l’UNESCO.
 • LOSSET, Daniel. 2007. Le maître qui laissait rêver les enfants.  Film télévision. France 3.
 • GOUPIL, Guy. 2007. Comprendre la pédagogie Freinet, genèse d’une pédagogie évolutive. Éditions Amis de Freinet.
 • ECOLE-BOIVIN, Catherine. GUILLAM, Mimi . 2010. Cahier de vie d’une institutrice. Presses de la Renaissance.
 • BROERSMA, Rouke., VELTHAUSZ, Freek. 2011.  Petersen et Freinet, le Plan d’Iéna et l’École Moderne, Éditions Les Amis de Freinet, Mayenne,
 • VIAL, Jean. 1967.«Pédagogie Freinet, pédagogie du travail, de l’aléatoire et de la dédicace », IN Célestin Freinet, Paris, IPN.
 • UBERSCHLAG, Roger. 1967. « Avenir de la pédagogie Freinet », IN Célestin Freinet, Paris, IPN.
 • VASQUEZ ,Aïda.,  OURY,  Fernand. 1969. « Les techniques éducatives de Célestin Freinet », dans Perspectives de l’éducation, n°1, UNESCO.
 • PIATON, Georges. 1974. La pensée pédagogique de Célestin Freinet, Toulouse, Privat.
 • CLANCHE, Pierre.,  1987. TESTANIERE,  Jean, (s. l. dir. de), Actualité de la pédagogie Freinet, actes du symposium tenu à l’Université de Bordeaux II, mars 1987. Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux.
 • CLANCHE, Pierre., DEBARBIEUX, Éric., TESTANIERE, Jean. (s. l. dir. de). 1993. La pédagogie Freinet, Mises à jour et perspectives, Actes du colloque international, Presses Universitaires de Bordeaux.
 • BOUMARD,  Patrick., LAMIHI, Ahmed.  (s. l. dir. de).1995., Les pédagogies autogestionnaires, Éditions Ivan Davy
 • LEGRAND, Louis. 1994. « Célestin Freinet », article de l’encyclopédie Profils d’Éducateurs, vol. 1 du n° hors-série de la revue Perspectives. UNESCO.
 • TESTANIERE, Jean. (dir.) 1995. L’éducation nouvelle et les enjeux de son histoire. « Éléments pour écrire l’histoire du mouvement Freinet ». IN  HAMELINE, Daniel. Helmchen, Jürgen, Ölkers Jürgen , p. 75 – 86,   Berne, Peter Lang
 • PEYRONIE, Henri (s. l. dir. de). 2000. Freinet, Soixante-dix ans après. Une pédagogie du travail et de la dédicace ?, Actes du colloque de Caen, Presses Universitaires de Caen, réédition
 • MEIRIEU, Philippe.2001. Célestin Freinet, Comment susciter le désir d’apprendre ? L’éducation en questions.  PEMF. Livre, DVD, Mosaïque Films – France 5.
 • VERGNIOYX, Alain. 2005. Cinq études sur Célestin Freinet, P.U. de Caen, Sciences de l’Éducation.
 • REUTER,Yves. 2007. Une école Freinet : fonctionnement et effets d’une pédagogie alternative en milieu populaire, Éditions L’Harmattan, Paris.
 • GO, Juliette., Go, Nicolas.  2010 « Approche complexe d’une éducation aux Langues vivantes à l’école primaire », revue des Cahiers Pédagogiques, hors série numérique sur l’enseignement des Langues vivantes,  MAI 2010
 • GO, Nicolas., THOREL, Danielle.,  THOREL, Marcel.,  HANNEBIQUE, S. 2010. « Le dispositif dit de ‘recherches mathématiques’ : analyse didactique d’une séance de CM1 », Recherches en Didactique des Mathématiques, vol. 30/2, JUIN 2010
 • JACOMINO, Baptiste. 2011. Alain et Freinet, Une école contre l’autre ?, L’Harmattan.
 • GIROIT, André., POSLANIEC, Christian. 1985. Une journée à l’école en pédagogie Freinet, Éditions Retz.
 • CLANCHE, Pierre. 1988. L’enfant écrivain. Génétique et Symbolique du texte libre. Paris, Le Centurion.
 • LE GAL, Jean., MATHIEU, André.1990. Réussir par l’école, comment ? La personnalisation des apprentissages, Éditions ICEM.
 •  LE BOHEC, Paul. 2008. Le texte libre mathématique.  Éditions Odilon, 1993, réédition Éditions ICEM
 • BARRIOS, Michel. 2007. Attention École, Éditions PyréGraph.
 • LE GAL, Jean. 2006. Coopérer pour développer la citoyenneté, la classe coopérative, Éditions ICEM n° 52.
 • DE KEYZER, Danielle (s.l. dir. de).2004. Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte, la Méthode Naturelle de Lecture-Écriture, Paris, Éditions Retz, 2001, réédition .
 • COLLOT, Bernard. 2002. Une école du 3ème type… ou La pédagogie de la Mouche,Éditions l’Harmattan.
 • LE GAL, Jean. 2002. Les droits de l’enfant à l’école, pour une éducation à la citoyenneté, Bruxelles, De Boeck-Belin, Coll. Comprendre.
 • OTT, Laurent.2003. Les enfants seuls, Dunod.
 • OTT, Laurent. 2003. Le travail éducatif en milieu ouvert, Principes et pratiques, Éditions Eres.
 • BRULIARD, Luc. 2004.Handicap mental et intégration scolaire, Éditions l’Harmattan
 • BONCOURT, Martine. 2004. Moi, maîtresse… petits arrangements avec la pédagogie, Éditions Matrice.
 • COLLOT, Bernard., DREVET, Christian., LAMY, Philippe., OTT, Laurent., RUELEN, Philippe. 2004. Du taylorisme scolaire à un système éducatif vivant, Collection P4, Éditions Odilon.
 • OTT, Laurent., Travailler avec les familles. 2004. Éditions Eres
 • TIBERI, Dominique. 2005. Citoyen en classe Freinet, journal de bord d’une classe coopérative, Éditions L’Harmattan.
 • BERNARD, Régis., CLOSQUINET, Jean-Paul., MORICE, François.2007. Chronique ordinaire d’un lycée différent, Éditions L’Harmattan.
 • BONCOURT, Martine.2007. La poésie à l’école, l’indispensable superflu. Champ social Éditions.
 • GO, Henri-Louis. 2007. Freinet à Vence, vers une reconstruction de la forme scolaire, Presses Universitaires de Rennes.
 • LE GAL, Jean. 2007. Le maître qui apprenait aux enfants à grandir, un parcours en pédagogie Freinet vers l’autogestion, Les Éditions Libertaires.
 • LE BOHEC, Paul. 2007. L’école, réparatrice de destins ? .Éditions L’Harmattan.
 • GAST, Marceau. GUERIN, Madeleine.GUERIN, Claudie. (textes réunis par). 2008. Pierre Guérin, sur les pas de Freinet, Ibis Press.
 • VIAUD Marie-Laure. 2008. Montessori, Freinet, Steiner : une école différente pour mon enfant, Éditions Nathan.
 • OTT, Laurent. 2008.Être parent, c’est pas un métier, Éditions Fabert
 • CONNAQ, Sylvain.2009. Apprendre avec les pédagogies coopératives, ESF Éditeur
 • GO, Nicolas.2010. Pratiquer la philosophie dès l’école primaire, pourquoi ? Comment ?, Hachette Éducation, Paris.
 • VASQUEZ, Aïda.,  OURY, Fernand. 2001. De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle, Maspero, 1967, réédition Matrice.
 • POCHET, Catherine. OURY, Fernand.1979. Qui c’est l’conseil ?, Éditions Maspero.
 • POCHET, Catherine. OURY, Fernand.1986. L’année dernière, j’étais mort ! signé Miloud, Matrice.
 •  VASQUEZ, Aïda. OURY, Fernand.1991. Vers une pédagogie institutionnelle.  (2 volumes), Maspero, 1981, réédition Matrice.
 • LAFFITTE, René.1997. Une journée dans une classe coopérative, Le désir retrouvé, Syros, 1985, réédition Matrice.
 • LAMIHI,Ahmed. 1994.  De Freinet à la pédagogie institutionnelle ou l’école de Gennevilliers, Éditions Ivan Davy.
 • THEBAUDIN, Françoise., OURY, Fernand.1995. Pédagogie institutionnelle, Éditions Matrice.
 • LAFFITTE, René.  AVPI. 1999. Mémento de pédagogie institutionnelle, Matrice.
 • LAFFITTE, René. AVPI.2006. Essais de pédagogie institutionnelle. L’école, un lieu de recours possible pour l’enfant et ses parents, Champ Social.
 • ROBBES, Bruno.,  HEVELINE, Édith.2000. (préf. J. Pain), Démarrer une classe en pédagogie institutionnelle, Éditions Hatier, coll. Questions d’école.
 • MEIRIEU, Philippe., OURY, Fernand.2001. Y a-t-il une autre loi possible dans la classe ?, L’éducation en questions, PEMF. Livre, DVD, Mosaïque Films – France 5.
 • OURY,Fernand. 2009. La pédagogie institutionnelle, Éditions Matrice.

____________________

Βιβλιογραφία για τον Φρενέ σε άλλες γλώσσες υπάρχει εδώ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s