ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

%ce%b5%ce%be%cf%8e%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf_

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα 2018-2019

σε Αττική και Πελοπόννησο

Αιτήσεις έως 25/6/2018

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 23/24-05-2018 του Δ.Σ) το ΥΠ.Π.Ε.Θ εγκρίνει και υλοποιεί τη συνέχεια και επέκταση του εκπαιδευτικού πιλοτικού προγράμματος για την εφαρμογή της παιδαγωγικής Freinet.

To πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) αντίστοιχα δικαιοδοσίας (i) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και (ii) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας
Ειδικότερα, το Πιλοτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί
(i) για τους -τις εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής :
στους χώρους του 1ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) επί των οδών Μαρασλή & Σουηδίας από 5/10/2018 έως 30/11/2018
(1η φάση: Εισαγωγική επιμόρφωση) και από 10/1/2019 έως 25/5/2019 (2η φάση: Εφαρμογή και εμβάθυνση) (βλ. Παράρτημα 2α) και

(ii) για τους-τις εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας:
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη 20100-Κόρινθος, από 12/10/2018 έως 7/12/2018
(1η φάση: Εισαγωγική επιμόρφωση) και από 11/1/2019 έως 1/6/2019 (2η φάση: Εφαρμογή και εμβάθυνση) (βλ. Παράρτημα 2β),

Στο πρόγραμμα αυτό, συνεργάζονται Τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιμορφωτές από το γαλλικό δίκτυο Φρενέ (ICEM) και  η παιδαγωγική ομάδα για τη διάδοση της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «ΤΟ ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας», που κατέθεσε και τη σχετική πρόταση και αναλαμβάνει την επιστημονική καθοδήγηση του προγράμματος.

To πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις κατά το ερχόμενο σχολικό έτος 2018-2019.
Στην πρώτη φάση θα γίνει εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν, ενώ στη δεύτερη φάση θα ακολουθήσει εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ σε πιλοτικές τάξεις και σχολεία με την υποστήριξη των υπευθύνων του προγράμματος, καθώς και ανταλλαγή εμπειρίας των εκπαιδευτικών. Στο τέλος του προγράμματος  θα γίνει απολογισμός και διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής. Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης θα είναι 52 ώρες.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ανωτέρω Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πιλοτικό Πρόγραμμα, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 25/06/2018 (14.00 μ.μ), συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php  την σχετική αίτηση (βλ. Παράρτημα 3).

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά βαρύτητας: α) η προηγούμενη εμπειρία από επιμορφώσεις και εφαρμογές της παιδαγωγικής Φρενέ , όπως π.χ. η συμμετοχή στις συναντήσεις του Δικτύου συνεργατικών Σχολείων, β) η συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, με στόχο την δημιουργία πυρήνων συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ και γ) η αιτιολόγηση της πρόθεσης των ενδιαφερομένων να παρακολουθήσουν το Πιλοτικό Πρόγραμμα, όπως θα εκτίθεται στην αίτησή τους.

Τα ονόματά των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να συμμετάσχουν θα έχουν ανακοινωθεί ως τις 10/ 07/2018.

Παράρτημα 1: Οι σκοποί και τα χαρακτηριστικά της μεθόδου Freinet
Παράρτημα 2α: Φάσεις της πιλοτικής εφαρμογής – χρονοδιάγραμμα για την ΠΔΕ Αττικής
Παράρτημα 2β: Φάσεις της πιλοτικής εφαρμογής – χρονοδιάγραμμα για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε.  Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας

Για να κάνετε ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να κάνετε εγγραφή στην ειδική σελίδα του ΙΕΠ, εδώ:
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
Μετά την εγγραφή και την είσοδο με τον κωδικό (που δηλώσετε κατά την εγγραφή σας), πρέπει να πάτε στο πάνω μέρος της σελίδας (Αρχική, Portfolio, Αιτήσεις…), να κάνετε κλικ στο Αιτήσεις και μετά στην συγκεκριμένη αίτηση για το Πιλοτικό πρόγραμμα. Πρέπει να συμπληρώσετε εκεί ηλεκτρονικά την αίτηση και να κάνετε ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Πιλοτικό πρόγραμμα 2017-2018

Ο κατάλογος των εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ, εδώ.

Η Παιδαγωγική ομάδα ευχαριστεί θερμά όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον ήταν πράγματι πρωτοφανές: 870 αιτήσεις! Ελπίζουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό και με την υποστήριξη της πολιτείας να πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης μεγαλύτερης κλίμακας.

Για τις ανάγκες του Προγράμματος δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα

http://pilotikofreinet.weebly.com

Η ιστοσελίδα είναι ανοικτή σε όλους με πρόσβαση στα κέιμενα και τα υλικά που θα αναρτούνται κατά τη διάρκεια των επιμορφωτικών τριημέρων και όλου του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα. Σκοπός, προγραμματισμός και υλοποίηση

Ι. Παιδαγωγική Freinet για ένα σχολείο ελεύθερο, ανοικτό και συνεργατικό

Σε απάντηση στην κρίση που βιώνει η κοινωνία μας και στα φαινόμενα της σχολικής βίας και παραβατικότητας, του συνεχούς ανταγωνισμού και της σχολικής διαρροής αλλά και της γενικότερης απαξίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και αμφισβήτησης του ρόλου και του στόχου του καθώς και αποδυνάμωσης της παιδαγωγικής φιλοσοφίας και στοχοθεσίας, είναι επιτακτική η ανάγκη για μια διαφορετική παιδαγωγική με κοινωνικό-πολιτικό εκπαιδευτικό όραμα, με εκπαιδευτικούς και μαθήτριες/μαθητές να συν-εργάζονται κριτικά και απελευθερωτικά σε ένα σχολείο που να λειτουργεί ως κοινότητα (Ζαφειρίδης, 1998, 2001, Φατούρου, 2009). Είναι ανάγκη να συν-διαμορφώσουμε ένα σχολείο απελευθερωτικό, ανοικτό και συνεργατικό όπου να αναπτύσσεται καθημερινά η ελευθερία, η δημοκρατία, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η ισότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα – όχι ως γνώση αλλά ως βίωμα, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύσσονται ολόπλευρα για να γίνουν αυριανοί πολίτες με κριτική συνείδηση και χειραφέτηση.

Η αδυναμία και το έλλειμμα των παραδοσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων να ανταποκριθούν στη σημερινή σύνθετη κατάσταση καταδεικνύουν αυτή την ανάγκη για μια διαφορετική παιδαγωγική με ένα σχολείο που θα προωθεί πρωτίστως τη δημιουργικότητα, την ελεύθερη έκφραση, την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη κριτική συνείδηση των μαθητών και μαθητριών (Laffitte, 1985, Lémery, Bizieau, 2002, Brown, 2005). Αυτό είναι το ζητούμενο για όλες και όλους τους παιδαγωγούς που σήμερα τολμούν, πειραματίζονται και δημιουργούν γιατί ονειρεύονται ένα καλύτερο σχολείο για τα παιδιά.

Σύμφωνα με τον μεταρρυθμιστή παιδαγωγό Σελεστέν Φρενέ (1896 -1966), ιδρυτή του Μοντέρνου Σχολείου, το σχολείο πρέπει να είναι «σχολείο του λαού» (Σ. Φρενέ, Το σχολείο του λαού, 1969). Με το Φρενέ γεννιέται μια Λαϊκή Παιδαγωγική, παιδοκεντρική, ελεύθερη από πρακτικές χειραγώγησης, αντιπολεμική και αντιρατσιστική που κυοφορεί μακροπρόθεσμα μια πιο ειρηνική, δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία. Η παιδαγωγική Φρενέ παραμένει δυναμική και επίκαιρη και μπορεί να αποδειχθεί ένα εργαλείο κριτικής, προβληματισμού και αντίστασης στα σημερινά αλγεινά κοινωνικά φαινόμενα.

Η σχολική τάξη κατά τα πρότυπα της Παιδαγωγικής Φρενέ συνιστά ένα παιδαγωγικό περιβάλλον πλαισιωμένο με θεσμούς και δομημένο με κανόνες λειτουργίας που επιτρέπουν την ολόπλευρη και φυσική ανάπτυξη των παιδιών, του κιναισθητικού, συναισθηματικού, δημιουργικού και γνωστικού δυναμικού τους, και την καλλιέργεια όλων των τύπων νοημοσύνης μέσα από ομαδικές αλλά και ατομικές  δράσεις/εργασίες.

Πιο συγκεκριμένα, με την Παιδαγωγική Φρενέ έχουμε μία πρόταση αλλά και τα εργαλεία για ένα σχολείο κοντά στο παιδί, ευχάριστο, δημιουργικό και χειραφετικό. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε:

Ένα δημόσιο σχολείο ελεύθερο και ανοικτό

 • που υποδέχεται, σέβεται και αναγνωρίζει ισότιμα το κάθε παιδί και τα δικαιώματά του ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την καταγωγή ή τη θρησκεία του
 • όπου τα παιδιά βιώνουν τη χαρά της πρωτοβουλίας, της ελεύθερης επιλογής, της δημιουργίας και του οράματος για την βελτίωση της ζωής τους μέσα από τη μάθηση και την εργασία τους στο σχολείο
 • όπου εκπαιδευτικοί, γυναίκες και άντρες, και μαθητές/μαθήτριες συν-εργάζονται για την ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης όλων με σκοπό την κοινωνική τους χειραφέτηση (P. Freire, 1974, H. Giroux, 1988)
 • όπου θα αναπτύσσονται καθημερινά στη σχολική ζωή η ελευθερία, η δημοκρατία, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η ισότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.

Ένα σχολείο δημοκρατικό

 • όπου η τάξη και το σχολείο λειτουργούν ως κοινότητα. Μέσα στην τάξη ως κοινότητα, αναπτύσσεται το δημοκρατικό πνεύμα και οι κοινοτικές αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της ισότητας για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, των φαινομένων της βίας και της σχολικής διαρροής (Ζαφειρίδης, 2001, Παγώνη, 2007, Reuter, 2007, Φατούρου, 2009).

Ένα σχολείο με Παιδαγωγικές Τεχνικές, Εργαστήρια και υποδομές για την ανάπτυξη  της ελεύθερης έκφρασης, της επικοινωνίας, των δράσεων, του πολλαπλού εγγραμματισμού και της  πολιτειότητας

 • με το Τυπογραφείο – όπου τα παιδιά εκδίδουν σχολικά έντυπα, εφημερίδα τάξης και Μικρά βιβλία και γράφουν για να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να διαβαστούν από πραγματικό κοινό
 • με τον Κινηματογράφο, όπου οι μαθητές και μαθήτριες καλλιεργούν τον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό και εκφράζουν τις ιδέες τους μέσα από την τέχνη, αναπτύσσουν τη φαντασία τους και δημιουργούν
 • με την διασχολική αλληλογραφία και τη διαδικτυακή επικοινωνία τάξεων, όπου τα έργα των παιδιών έχουν πραγματικούς αποδέκτες, ξεπερνούν τα όρια της τάξης τους διότι ανταλλάσσονται με συνεργαζόμενες τάξεις και δημοσιεύονται
 • με τη Βιβλιοθήκη ως κεντρικό και ζωτικό μέρος κάθε σχολείου με βιβλία από και για τα παιδιά
 • με τα Εργαστήρια Τέχνης – ζωγραφική, θέατρο, χορός – για να αναπτύσσεται η φαντασία, η δημιουργικότητα, η έκφραση των παιδιών
 • με το Συμβούλιο – Συμβούλιο τάξης και Συμβούλιο σχολικής κοινότητας – που είναι θεσμός – θεμελιακό εργαλείο της τάξης και του σχολείου για την ανάπτυξη της πολιτειότητας, για την επίλυση προβλημάτων, την πειθαρχία και την πρόληψη της βίας στο σχολείο
 • με το Σχολικό Συνεταιρισμό για την ανάπτυξη και ενίσχυση των δημιουργικών έργων και δράσεων.

Εδώ η συν-εργασία αποτελεί μια ενεργή δράση για τη κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο. Το σχολείο μέσα από τις εργασίες των μαθητριών και μαθητών παράγει γνώση και πολιτισμό για τη γειτονιά, την κοινότητα  και την κοινωνία.

Οι παραπάνω παιδαγωγικές τεχνικές εντάσσονται σε ένα πλαίσιο με δομή και κανόνες και δρουν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά η μία προς την άλλη.

Ένα σχολείο της συνεργασίας χωρίς ανταγωνισμό

 • με την υποστήριξη της τάξης ως κοινότητα, όπου τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους και ευθύνες, βιώνουν το σχολείο τους ως υπόθεση συλλογική και δική τους
 • με έμφαση στα ατομικά και συλλογικά Σχέδια εργασίας – δράσης που έχουν νόημα για τα παιδιά
 • με τη συνεργατική μάθηση, την ενσωμάτωση όλων των μαθητών/μαθητριών και την αλληλοβοήθεια σε θετικό κλίμα χωρίς ανταγωνισμό

Ένα σχολείο πολιτιστικό πολύκεντρο με συνέργεια πολλών ενηλίκων

 • ανοικτό για δράσεις σε συνεργασία με φορείς και δίκτυα, ανοικτό, δημόσιο και λαϊκό
 • όπου θα συνεργούν εκτός από τους/τις εκπαιδευτικούς και γονείς και οι άνθρωποι του Πολιτισμού και της Τέχνης, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των Δικτύων της πόλης, των δομών υγείας, πρόληψης, του αθλητισμού, της σίτισης.

Ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινότητα

 • με ξεχωριστή αρχιτεκτονική που συνδέει την τάξη με την αυλή και την κοινότητα. Με έμφαση στις διαδρομές μέσα κι έξω από το σχολείο, από το σχολείο προς την κοινότητα, στους περιπάτους και τις επισκέψεις και φιλικό στις οικολογικές διαδρομές στην πόλη με ποδήλατα.

Εδώ, οι μαθητές και μαθήτριες εξοικειώνονται με το δημόσιο χώρο και αντιλαμβάνονται ότι τους/τις αφορά. Με τις δράσεις και τη συμμετοχή στα κοινά συν-διαμορφώνουν το περιβάλλον τους.

Συμπερασματικά, η εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ στο δημόσιο ελληνικό σχολείο μπορεί να αποτελέσει καταλύτη στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός σχολείου ελεύθερου, ανοικτού και συνεργατικού

 • με την λειτουργία της τάξης ως κοινότητας ζωής, όπου όλα τα μέλη της, εκπαιδευτικοί και παιδιά, αναλαμβάνουν ρόλους και ευθύνες, βιώνουν το σχολείο τους ως υπόθεση συλλογική και δική τους
 • με έμφαση στα ατομικά και συλλογικά Σχέδια εργασίας/δράσης που έχουν νόημα για τα παιδιά
 • με όχημα την συνεργατική μάθηση και στόχο την ενσωμάτωση όλων των μαθητών/μαθητριών μέσα σε θετικό κλίμα αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης.

Πρόκειται για μια πρόταση συγκροτημένη, που έχει εφαρμοστεί και εφαρμόζεται επί σειρά ετών σε σχολεία όλου του κόσμου με εξαιρετική επιτυχία – ιδιαίτερα αποτελεσματική μάλιστα στην αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας σε δύσκολα κοινωνικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Blais, Gauchet et Ottavi, 2002, Reuter, 2007, Francomme, 2010).  Το Δίκτυο του Μοντέρνου Σχολείου ανά τον κόσμο (το διεθνές δίκτυο των σχολείων Φρενέ) αποτελεί την καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό.

Είναι επίσης μία πρόταση ευέλικτη γιατί ακόμη και στα πλαίσια μιας σχολικής μονάδας που λειτουργεί κατά παραδοσιακό τρόπο μπορεί να λειτουργήσει μία μεμονωμένη τάξη ως τάξη Φρενέ. Μπορεί ακόμη να αξιοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται μεμονωμένες τεχνικές και παιδαγωγικά εργαλεία, διαμορφώνοντας την δική του/δική της πύλη εισόδου σε μια εναλλακτική παιδαγωγική που είναι σε θέση να προσφέρει την απόλαυση μιας δημιουργικής, ευχάριστης όσο και αποδοτικής εργασίας σε παιδιά  και εκπαιδευτικούς.

Είναι προφανές ότι η ουσιαστική επιμόρφωση και γνωριμία με την φιλοσοφία, τις αρχές, τα εργαλεία και τις τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ αποτελεί μια sine qua non προϋπόθεση για την επιτυχία οποιουδήποτε εγχειρήματος εφαρμογής της στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. Εκεί ακριβώς αποσκοπεί και η πρόταση που ακολουθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε επίσης τον Οδηγό με τις Αρχές και Τεχνικές για την εφαρμογή της Παιδαγωγικής Φρενέ.

ΙΙ. Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος για την εφαρμογή της Παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση

Η παιδαγωγική ομάδα για τη διάδοση της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας» σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν πιλοτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή της Παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους την συνεργατική μάθηση με την παιδαγωγική Φρενέ. Στόχος είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πάνω στις παιδαγωγικές αρχές και τα εκπαιδευτικά εργαλεία της μεθόδου αυτής καθώς και η ανάπτυξη της αυτονομίας αλλά και μιας συνεργατικής παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής κουλτούρας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Θα υλοποιηθεί σε τρείς φάσεις σε διάστημα δύο ετών:

1η φάση (1ο έτος). Πρόγραμμα επιμόρφωσης

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών με διδακτικές εφαρμογές σε μικρή κλίμακα. Μάρτιος – Ιούνιος 2017, β΄ τετράμηνο. Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος 40 ωρών.

Το πρόγραμμα ξεκινάει στην Αθήνα κατά το 2ο εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς, 2016-17, και να εξελιχθεί σε τρία τριήμερα που θα διεξαχθούν στο 1ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), οδός Μαρασλή και Σουηδίας (στάση Ευαγγελισμός).

Α) 2, 3, 4 Μαρτίου 2017

Β) 27, 28, 29 Απριλίου 2017

Γ) 15, 16, 19 Ιουνίου 2017

Πρόγραμμα

1ο τριήμερο. 2, 3, 4 Μαρτίου 2017
Πέμπτη 2.3.2017, ώρα 16.00-20.00

1.1.  Εισαγωγή – Γνωριμία και παρουσίαση προγράμματος

1.2.  Εισήγηση. Παιδαγωγική Freinet, θεσμική και κριτική παιδαγωγική

Δέσποινα Καρακατσάνη, Παυλίνα Νικολοπούλου

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1.3.  Προβολή ταινίας «Η μάθηση είναι ιερή», 2015, D. Pinson (60’)

 

Παρασκευή 3.3.2017, ώρα 16.00-20.00

2.       Εργαστήρια «Συνεργατική τάξη στο πλαίσιο της παιδαγωγικής Φρενέ»

Παυλίνα Νικολοπούλου, Στέλλα Μπαδικιάν, εκπαιδευτικοί

Χάρης Παπαδόπουλος, σχολικός σύμβουλος

2.1. «Τι νέα;» και «Συνεργατικό συμβούλιο τάξης». Βήματα, κανόνες και ρόλοι

2.2. Θέσπιση κανόνων συνεργατικής τάξης, κίνητρα, φύλλα αξιολόγησης

2.3. Διαμόρφωση ομάδων μαθητών/μαθητριών. Εργασία σε ομάδες

2.4. Συνεργατικό σχολικό συμβούλιο. Ομάδες δασκάλων, μαθητριών/μαθητών, γονέων

 

Σάββατο 4.3.2017, ώρα 9.00-14.00

3.1. Εισήγηση και εργαστήριο. Τα παιδιά παραγωγοί κειμένων: σύγχρονη προσέγγιση του Freinet. Παραδείγματα από το ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο

Βασίλης Τσάφος, Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Μαρία Σφυρόερα

Τ.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Αθηνών

3.2. Εργαστήρια «Σχολικά έντυπα»

Χαράλαμπος Μπαλτάς, Σοφία Λάχλου, Νίκη Κοκκινοπλίτη, εκπαιδευτικοί

3.2.1. Σχολικό εγχειρίδιο ή τα βιβλία των παιδιών

3.2.2. Μικρά βιβλία

3.2.3. Βιβλιοθήκη

Απολογισμός τριημέρου

2ο τριήμερο. 27, 28, 29 Απριλίου 2017
Πέμπτη 27.4.2017, ώρα 16.00-20.00

1.1. Απολογισμός πρώτων βημάτων – εμπειριών για την ένταξη της παιδαγωγικής Φρενέ: «Τι νέα;, «Συμβούλιο».

1.2. Εισήγηση. Ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία. Αναπτύσσοντας τις γλωσσικές δεξιότητες με την παιδαγωγική Freinet

Σοφία Λάχλου

Εκπαιδευτικός, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

1.3. Εργαστήρια. Ελεύθερη έκφραση, γλώσσα και επικοινωνία

Σοφία Λάχλου, Χαράλαμπος Μπαλτάς, Φωτεινή Παπαρήγα, εκπαιδευτικοί

1.4.1. Διασχολική αλληλογραφία, επικοινωνία συνεργαζόμενων τάξεων.

1.4.2. Σχολική εφημερίδα

Παρασκευή 28.4.2017, ώρα 16.00-20.00

2.1.  Εισήγηση. Το σχολείο της κοινότητας και η πολιτειότητα στον Φρενέ και τον Κόρτσακ. Δημοκρατική παιδεία

Χαράλαμπος Μπαλτάς, Φωτεινή Παπαρήγα, εκπαιδευτικοί

Γιώργος Μόσχος, Συνήγορος του παιδιού

2.2.  Εργαστήρια. Σχολείο ανοικτό στη κοινότητα

Χαράλαμπος Μπαλτάς, Νίκη Κοκκινοπλίτη, Αναστασία Δίπλα, εκπαιδευτικοί

2.2.1.        Τάξη-αυλή-κοινότητα

2.2.2.        Σχολικός συνεταιρισμός

Σάββατο 29.4.2017, ώρα 9.00-14.00

3.1. Εισήγηση. Πειραματικός ψηλαφισμός και πλάνα εργασίας

Olivier Francomme, E.S.P.E. Université de Picardie

3.2. Εργαστήρια. Πλάνα εργασίας

Olivier Francomme, E.S.P.E. Université de Picardie,

Παυλίνα Νικολοπούλου, Ασπασία Χαρλαμπίτα, εκπαιδευτικοί

3.2.1. Συλλογικά πλάνα εργασίας, ομαδικές ερευνητικές εργασίες

3.2.2. Ατομικά πλάνα εργασίας. Δελτία εξατομικευμένης εργασίας-αυτοδιόρθωσης

 

3ο τριήμερο. 15, 16, 19 Ιουνίου 2017
Πέμπτη 15.6.2017, ώρα 16.00-20.00

1.1. Απολογισμός πρώτων βημάτων – εμπειριών για την ένταξη της παιδαγωγικής Φρενέ: «Σχολικά έντυπα: Μικρά βιβλία ή σχολική εφημερίδα».

1.2. Εισήγηση. Παιδαγωγική Φρενέ και ευάλωτες ομάδες

Κώστας Μάγος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1.3. Εργαστήρια. Τα δικαιώματα στην τάξη Φρενέ

Κώστας Μάγος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χαράλαμπος Μπαλτάς, εκπαιδευτικός

Γιώργος Μόσχος, συνήγορος του παιδιού

1.3.1.        Δουλεύοντας τα δικαιώματα στην συνεργατική τάξη Φρενέ

1.3.2.        Φιλοσοφία με τα παιδιά για τα δικαιώματα

Παρασκευή 16.6.2017, ώρα 9.00-14.00

2.1. Εισήγηση και εργαστήριο. Τέχνη και παιδαγωγική

Ειρήνη Γιαννημάρα, ΑΣΚΤ Αθηνών

2.2. Εργαστήρια Οπτικοακουστική παιδεία

Νίκος Θεοδοσίου, σκηνοθέτης «Κάμερα Ζιζάνιο», Φεστιβάλ Ολυμπίας

Βασιλεία Δηλαβέρη, εκπαιδευτικός, European school radio

2.2.1.        Κινηματογράφος και παιδαγωγική Φρενέ

2.2.2.        Μαθητικό ραδιόφωνο

 

Δευτέρα 19.6.2017, ώρα 9.00-14.00

3.1. Εργαστήριο. Θέατρο φόρουμ

Νίκος Γκόβας, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

3.2. Κλείσιμο – απολογισμός επιμόρφωσης – κατάρτισης.


Επέκταση του προγράμματος

Το πρόγραμμα στην πρώτη του εφαρμογή στην Αθήνα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 60 εκπαιδευτικών του νομού Αττικής σε ξεχωριστά τμήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επόμενοι κύκλοι επιμόρφωσης, μετά την 1η εφαρμογή, θα γίνουν και με πολλαπλασιαστές-τριες που θα προκύψουν από τον πρώτο κύκλο.

Στις άλλες πόλεις θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2017, αφού πρώτα γίνει τριήμερη συνάντηση με τους-τις υπευθύνους-συντονιστές-τριες που θα οριστούν σε κάθε μία από αυτές και έναν υπεύθυνο-συντονιστή σε κάθε πόλη από την ομάδα της Αθήνας.

2η φάση (2ο έτος, α΄ τετράμηνο). Εφαρμογή:

Εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ σε πιλοτικές τάξεις και σχολεία. Εμβάθυνση με ανάλυση των εφαρμογών και επισκέψεις σε τάξεις Freinet (40 ώρες). Σεπτέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018, 1ο τετράμηνο του σχολ. έτους 2017-2018. Οι συνεδριάσεις και παρακολουθήσεις μαθημάτων θα έχουν διάρκεια 40 ωρών.

3η φάση (2ο έτος, β΄ τετράμηνο). Απολογισμός:

Απολογισμός, Διάχυση αποτελεσμάτων, Σύνταξη συλλογικών κειμένων ή μονογραφιών για την παρουσίαση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του πιλοτικού προγράμματος. Σχεδιασμός για πιθανή γενίκευση του προγράμματος ή για εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα. Φεβρουάριος – Ιούνιος 2018, 2ο τετράμηνο. Διάρκεια δραστηριοτήτων 40 ωρών.

Συνολική διάρκεια: 2 σχολικά έτη (ή τρία τετράμηνα). Η συνολική διάρκεια των εκπαίδευσης εκτιμάται σε 120 ώρες.

Προϋποθέσεις και δεσμεύσεις για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα 

Οι τάξεις ή τα σχολεία θα λειτουργούν με εργαλεία και τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ στη λογική μιας ενεργητικής, συνεργατικής παιδαγωγικής παρέμβασης των εκπαιδευτικών. Θα ακολουθούνται τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών ως προς την στοχοθεσία τους, ενώ το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν θα επηρεαστεί. Ωστόσο, προτείνεται διαφορετικός βηματισμός στην οργάνωση της διδακτέας ύλης και των διδακτικών ενοτήτων, ώστε να διατίθεται περισσότερος χρόνος για την εφαρμογή του προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης χρειάζεται να συμμετάσχουν και στις τρεις φάσεις της εκπαίδευσης, δηλαδή να συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά τριήμερα (1η φάση), να εφαρμόσουν τις αρχές και τα εργαλεία συνεργατικής μάθησης και πειραματικού ψηλαφισμού (Τάξη κοινότητα, Τι νέα, Συμβούλιο, Σχέδια εργασίας, Σχολικά έντυπα, αλληλογραφία, Πλάνο εργασίας, τάξη-περίπατος-κοινότητα) και να αναλύσουν τα αποτελέσματα των πρακτικών τους με τις/τους υπόλοιπες/-ους εκπαιδευτικούς και την επιστημονική ομάδα συνεργασίας-επίβλεψης (2η φάση) και τέλος να καταθέσουν γραπτές εργασίες, συλλογικές ή ατομικές, με την παρουσίαση των εφαρμογών (3η φάση). Οι δραστηριότητες που θα λάβουν ετικέτα ποιότητας μέσα από συλλογική διαδικασία θα έχουν την ευκαιρία να δημοσιευτούν σε συλλογικό τόμο « Τα πρώτα ανοιχτά και συνεργατικά σχολεία με την παιδαγωγική Φρενέ στην Ελλάδα».

Υποστηρικτικό υλικό

Εκδόσεις της παιδαγωγικής ομάδας

 • Ξεκινώντας με την παιδαγωγική Freinet, Συλλογικό έργο, Μετάφραση: Χάρης Παπαδόπουλος, εκδόσεις Σκασιαρχείο, 2016.
 • Célestin Freinet, Κριτική και Θεσμική παιδαγωγική. Για ένα σχολείο ελεύθερο, ανοικτό και συνεργατικό, Συλλογικό έργο, Επιμέλεια: Σοφία Λάχλου, Χαράλαμπος Μπαλτάς, Δέσποινα Καρακατσάνη, Εκδόσεις των συναδέλφων, (υπό έκδοση).
 • Οδηγός συνεργατικής τάξης με την παιδαγωγική Freinet, Στέλλα Μπαδικιάν, (υπό έκδοση).

Όλη η σχετική βιβλιογραφία καθώς και τα κείμενα, βιβλία, διδακτικές προτάσεις, και υλικό που έχει παραχθεί από αντίστοιχες επιμορφωτικές προσπάθειες στη Γαλλία καθώς και ερευνητικά δεδομένα και εκθέσεις από μελέτες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της παιδαγωγικής ομάδας https://skasiarxeio.wordpress.com/

και του Δικτύου http://diktyofreinetgr.wixsite.com/diktyofreinet

Επιστημονικοί υπεύθυνοι – συντονιστές/συντονίστριες

Η υλοποίηση του προγράμματος θα τελεί υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Πανεπιστημίου Αθηνών και της παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο». Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δέσποινα Καρακατσάνη, Παυλίνα Νικολοπούλου, Βασίλης Τσάφος, Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Μαρία Σφυρόερα, Χάρης Παπαδόπουλος, Χαράλαμπος Μπαλτάς, Στέλλα Μπαδικιάν, Σοφία Λάχλου.

Συνεργάτες

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήματα Δημοτικής εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης

Université de Picardie, ESPE (Πανεπιστήμιο της Πικαρντί. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής)

Institut Coopératif de l’École Moderne –Pédagogie Freinet. ICEM (Συνεταιριστικό Ινστιτούτο του Μοντέρνου Σχολείου. Γαλλία)

Νεανικό Πλάνο και Κάμερα Ζιζάνιο

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Συνήγορος του παιδιού

Δημοκρατική Παιδεία

European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG)

Μαράσλειο. 1ο  12/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας (Προσχολικής και Δημοτικής εκπαίδευσης) και της Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο και Λύκειο) εκπαίδευσης που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πιλοτικό Πρόγραμμα να δηλώσουν συμμετοχή εγκαίρως.

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών, θα ληφθεί θετικά υπόψη η δήλωση συμμετοχής περισσοτέρων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, κάτι που θα συμβάλει στη δημιουργία του κατάλληλου συνεργατικού κλίματος για την λειτουργία όχι μόνο της τάξης ως κοινότητας αλλά και του σχολείου ως κοινότητας.

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται με την εθελοντική προσφορά όλων των συνεργατών χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς. Θα δοθούν Πιστοποιητικά συμμετοχής στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Εφαρμογής της Παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (με όλα τα συνημμένα αρχεία) ΣΤΟ http://www.iep.edu.gr

Θα πρέπει απαραιτήτως να συμπηρώσετε και την συνημμένη αίτηση (την επίσημη, του Υπουργείου) και να την αποστείλετε στην ηλεκτρ. δ/νση που δόθηκε από το Υπουργείο, δηλαδή στο freinet@iep.edu.gr, έως τη Δευτέρα 13/2/2017.